Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng công chức cấp xã tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Nguyễn Thị Thu Hằng
TS. Nguyễn Thái Bình 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai
Nguyễn Hoàng Hiếu
TS. Nguyễn Thái Bình 2020 Quản lý công
3 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Lê Huỳnh Lai
TS. Nguyễn Thái Bình 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1