Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
NGÔ TRẤN HỶ
TS. NGUYỄN THẮNG 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, Tp.HCM
Phạm Quốc Thuật
TS. Nguyễn Thắng 2018 Quản lý công
3 ThS
Năng lực công chức tài chính - kế toán phường tại quận 5, Tp.HCM
Vũ Đức Thắng
TS. Nguyễn Thắng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1