Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực thi chính sách phát triển đội ngũ giảng viên ở phân hiệu trường Đại học nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Phạm Đức Hoàng
TS. Nguyễn Thị Hà 2021 Chính sách công
2 ThS
Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đỗ Kiến Ngọc
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Chính sách công
3 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Bộ An ninh, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Boualay Sisurath
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Thiệu
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Quản lý công
5 ThS
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính tại UBND quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ NGỌC
TS. NGUYỄN THỊ HÀ 2020 Quản lý công
6 ThS
Chất lượng văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Thị Hồng Huệ
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Quản lý công
7 ThS
Chất lượng công tác văn phòng tại Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Quản lý công
8 ThS
Bồi dưỡng công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong hệ thống thư viện công cộng tại thành phố Hà Nội
Nguyễn Thu Ngân
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Quản lý công
9 ThS
Công tác tham mưu tổng hợp tại văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Nguyễn Thị Kim Anh
TS. Nguyễn Thị Hà 2020 Quản lý công
10 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN ĐÌNH DŨNG
TS. NGUYỄN THỊ HÀ 2019 Quản lý công
11 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về văn thư lưu trữ trong cơ quan, tổ chức Đảng tại tỉnh Bắc Ninh
Ngô Thị Vân Quỳnh
TS. Nguyễn Thị Hà 2018 Quản lý công
12 ThS
Văn hóa ứng xử tại tập đoàn dầu khí Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Hà
TS. Nguyễn Thị Hà 2018 Quản lý công
13 ThS
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An
Nguyễn Thị Thơm
TS. Nguyễn Thị Hà 2018 Quản lý công
14 ThS
Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ban Cơ yếu Chính phủ
Nguyễn Thúy Mai
TS.Nguyễn THị Hà 2018 Quản lý công
15 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" tại UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Huỳnh Thị Kim Hương
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
16 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở cấp xã trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Thu Thảo
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
17 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng
Hà Thị Nga
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
18 ThS
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Hồ Bá Bằng
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
19 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Thiệu
TS. Nguyễn Thị Hà 2017 Quản lý công
Tìm thấy 19 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1