Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Phát triển nguồn nhân lực giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn Tp.HCM
Khê Văn Mạnh
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Danh Ngọc Bình
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Lương Ngọc Thành
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
4 ThS
Quảnh lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngô Bình Nam Giang
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Trần Huyền Li
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
6 ThS
Đăng ký Kết hôn có yếu tố nước ngoài - từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Thị Thu Hòa
PGS.TS. Nguyễn Thị Hương 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Quản lý nhà nước về y tế câp xã trên địa bàn huyện Ba Vì
Nguyễn Thị Vân
TS. Nguyễn Thị Hường 2016 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Huyền Minh Trang
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk
Lê Thị Mai Lam
TS. Nguyễn Thị Hường 2017 Quản lý công
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1