Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Bùi Thị Khanh
TS. Nguyễn Thị Ngân 2020 Quản lý công
2 ThS
Năng lực thực thi công vụ của Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Lê Đông Du
TS. Nguyễn Thị Ngân 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Triệu Thị Bích Hồng
TS. Nguyễn Thị Ngân 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Đỗ Thúy Linh
TS. Nguyễn Thị Ngân 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Đỗ Thúy Linh
TS. Nguyễn Thị Ngân 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững tại Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐỖ ĐINH HẢI TRIỀU
TS. Nguyễn Thị Ngân 2019
7 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Triệu Thị Bích Hồng
TS. Nguyễn Thị Ngân 2020 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1