Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bảo đảm quyền công dân trong giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất - Từ thực tiễn toàn án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Đinh Văn Phúc
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2021 Luật hiến pháp và luật hành chính
2 ThS
Thực hiện pháp luật về xóa đói, giảm nghèo - Từ thực tiễn tỉnh Hà Giang
Nguyễn Lệ Thi
PGS.TS Nguyễn Thị Phượng 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Quyền của người sử dụng đất bị thu hồi ở Trà Vinh
LƯƠNG HOÀNG SANG
PGS.TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Phan Xuân Lâm
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2020 Quản lý công
5 ThS
Thực hiện pháp luật về thanh tra y tế tại thành phố Hà Nội
Nguyễn Đặng Phương Thảo
PGS.TS Nguyễn Thị Phượng 2019 Luật Hiến pháp
6 ThS
Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính của tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Đức Thắng
PGS. TS Nguyễn Thị Phượng 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lâm Hỷ Ngọc
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 0 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN, HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NHÀN
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
9 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NHÀN
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
10 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
PHẠM MINH THỊNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Quản lý công
11 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ PHƯƠNG NGA
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Quản lý công
12 ThS
GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ XUÂN THÁI
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
13 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ THÚY DUNG
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2019 Quản lý công
14 ThS
Thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hải An - Thành phố Hải Phòng
Lê Văn Cường
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
15 ThS
Thực hiện pháp luật về thanh tra y tế tại thành phố Hà Nội
Nguyễn Đặng Phương Thảo
PGS.TS Nguyễn Thị Phượng 2019 Luật Hiến pháp
16 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Trần Thiện Lộc
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2017 Quản lý công
17 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Trần Thanh Cường
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2017 Quản lý công
18 ThS
Giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
KhamLa KeoDaVanh
PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng 2016 Quản lý công
Tìm thấy 18 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1