Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội
Trần Thị Thu Hường
TS. Nguyễn Thị Tình 2021 Tài chính ngân hàng
2 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Quang Tín
TS. Nguyễn Thị Tình 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Quang Tín
TS. Nguyễn Thị Tình 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Quang Tín
TS. Nguyễn Thị Tình 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công trên địa bàn quận ThanH Xuân, thành phố Hà Nội
Nông Thị yến
TS. Nguyễn Thị Tình 2019 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1