Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng bảo lãnh tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Nguyễn Hải Bách
TS. Nguyễn Thị Thái Hưng 2020 Tài chính ngân hàng
2 ThS
Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Hàn Huyền Trang
TS. Nguyễn Thị Thái Hưng 2020 Tài chính ngân hàng
3 ThS
Thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh
Phạm Thị Hồng Hà
TS. Nguyễn Thị Thái Hưng 2020 Tài chính ngân hàng
4 ThS
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HỒNG NHUNG
TS. NGUYỄN THỊ THÁI HƯNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
HỒ NGUYỄN NGỌC ANH
TS. NGUYỄN THỊ THÁI HƯNG 2019 Tài chính - Ngân hàng
6 ThS
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HỒNG NHUNG
TS. NGUYỄN THỊ THÁI HƯNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1