Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện chính sách thi đua khen thưởng tại Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
Phạm Bích Hồng
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Chính sách công
2 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh Tiền Giang
NGUYỄN PHƯỚC LỘC
TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY 2020 Quản lý công
3 ThS
Tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Trần Văn Cường
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Thu
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
5 ThS
Chất lượng công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
Phan Duy Vũ
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
6 ThS
Năng lực cán bộ UBND cấp xã tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Đặng Thị Kim Oanh
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
7 ThS
Tinh giản biên chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Phương
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
8 ThS
Sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2019 Quản lý công
9 ThS
Năng lực cán bộ UBND cấp xã tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Đặng Thị Kim Oanh
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
10 ThS
Năng lực cán bộ UBND cấp xã tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Đặng Thị Kim Oanh
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
11 ThS
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
DƯƠNG THỊ NGÀ
TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY 2018 Quản lý công
12 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ MỸ LAN
TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY 2018 Quản lý công
13 ThS
Động lực làm việc của công chức thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Hà Thu Hiền
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2018 Quản lý công
14 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại bệnh viện Phổi Trung ương
Mai Vân Hà
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2019 Quản lý công
15 ThS
tinh giản biên chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Ba Vì,thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Phương
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2020 Quản lý công
16 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa-xã hội cấp xã trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Ngô Thị Bích Thủy
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2017 Quản lý công
17 ThS
Chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
Ngô Thanh Hùng
TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy 2017 Quản lý công
18 ThS
Đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Lê Thị Thiên Trang
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2017 Quản lý công
19 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk
Đào Quang Long
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2017 Quản lý công
Tìm thấy 19 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1