Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Thị Huỳnh Giao
TS. Nguyễn Thị Thu Hòa 2020 Quản lý công
2 ThS
Lệ khảo thí, khảo khóa dưới thời vua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho đánh giá cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay
Trần Thúy Phượng
TS. Nguyễn Thị Thu Hòa 2020 Quản lý công
3 ThS
Lệ khảo thí, khảo khóa dưới thời vua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho đánh giá cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay
Trần Thúy Phượng
TS Nguyễn Thị Thu Hòa 2020 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1