Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hiệu quả công tác văn phòng tại Cục quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng
Nguyễn Thị Ngọc
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2021 Quản lý công
2 ThS
Chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Tài chính
Đỗ Thị Thu Thảo
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
3 ThS
Văn hóa công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Trần Thị Tuyết Nga
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
4 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Thế Vấn
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
5 ThS
Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Lào Cai
Phạm Vũ Cường
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
6 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Lê Hữu Tường
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản trị nội bộ hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Trần Thị Ngọc Trâm
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
8 ThS
Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện dân chủ ở cơ sở - Từ thực tiễn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Vũ Ngọc Hưng
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Cao Ngọc Bảo Vũ
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
10 ThS
Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, từ thực tiễn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Trọng Thắng
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
11 ThS
Hiệu quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Mai Vân Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
12 ThS
Thực thi chính sách phát triển du lịch tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
Trương Thị Huyền
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Chính sách công
13 ThS
Thực thi chính sách phát triển du lịch tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Trương Thị Huyền
PGS.TS Nguyễn THị Thu Vân 2020 Chính sách công
14 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
NGUYỄN THÀNH THẢO
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2019
15 ThS
Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, từ thực tiễn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Trọng Thắng
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
16 ThS
Hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, từ thực tiễn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Trọng Thắng
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
17 ThS
ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001-2008 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN LÊ HẢI PHONG
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU VÂN 2018 Quản lý công
18 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HẢI YẾN
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU VÂN 2018 Quản lý công
19 TS
Tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ
Trần Thị Bích Ngọc
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiế 2018 Quản lý công
20 TS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học khu vực đồng bằng sông Hồng
Trần Thị Bảo Khanh
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2018 Quản lý công
21 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Từ Thị Kim Ngân
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2018 Quản lý công
22 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Vũ Như Hạnh
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2018 Quản lý công
23 ThS
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc
Bùi Thị Nhung
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2018 Quản lý công
24 TS
Nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp tỉnh
Nguyễn Toàn Thắng
PGS.TS Vũ Đức Đán
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân
2019 Quản lý công
25 ThS
Công tác văn phòng tại Tổng cục thể dục thể thao
Vũ Thị Anh Đào
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2019 Quản lý công
26 ThS
Xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Phùng Thị Mai
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2019 Quản lý công
27 TS
Quản lý nhà nước về lưu trữ ở Việt Nam hiện nay
Trần Việt Hoa
PGS.TS Nguyễn THị Thu Vân, TS Vũ Thị Minh Hương 2020 Hành chính công
28 ThS
Hiệu quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Mai Vân Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2020 Quản lý công
29 ThS
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CHO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG
PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU VÂN 2017 Quản lý công
30 ThS
Đánh giá thực thi công vụ của công chức phường trên địa bàn quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Thanh Tân
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân 2017 Quản lý công
Tìm thấy 33 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12