Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đặng Thị Phương Anh
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Vương Phương Lan
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Vương Phương Lan
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 2020 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1