Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Tô Quang Tạo
TS. Nguyễn Thị Vân Hà 2020 Quản lý công
2 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật số của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Nguyễn Chiến Thắng
TS. Nguyễn Thị Vân Hà 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục tại tỉnh Thanh Hóa
Mai Văn Huy
TS. Nguyễn Thị Vân Hà 2020 Quản lý công
4 ThS
Nâng cao hiệu quả quản lý của đội ngũ cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TS. Nguyễn Thị Vân Hà 2020 Quản lý công
5 ThS
Tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên chuyên ngành mỹ thuật ở Việt Nam hiện nay
Dương Thị Minh Thư
TS. Nguyễn Thị Vân Hà 2019 Quản lý công
6 TS
Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lương Văn Thắng
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh, PGS.TS Trần Quốc Thắng 2020 Quản lý công
7 ThS
Tổ chức giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người học lái xe - Từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh
Vương Thị Hồng Thanh
TS Nguyễn Thị Vân Hà 2020 Quản lý công
8 ThS
Nâng cao hiệu quả quản lý của đội ngũ cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TS. Nguyễn Thị Vân Hà 2020 Quản lý công
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1