Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đánh giá viên chức các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM theo kết quả công việc
Cao Thị Hải Vân
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2017 Quản lý công
2 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã tại huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Văn Tiến
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2017 Quản lý công
3 ThS
Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Hoàng Thị Dung
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2016 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1