Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị ở tỉnh Phú Yên
Huỳnh Thị Hồng Hạnh
PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
QUYỀN CỦA PHỤ NỮ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ Ở TỈNH PHÚ YÊN
HỒ THỊ HỒNG HẠNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
3 ThS
Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Hà Huyền Thương
PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương 2019 Luật Hiến pháp
4 ThS
Bảo đảm quyền ly hôn - Từ thực tiễn của tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng
Nguyễn Thị Minh Phương
PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1