Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Thị Đào
TS. Nguyễn Thanh Nam 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Lê Đức Anh
TS. Nguyễn Thanh Nam 2020 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1