Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh ĐắkLắk
Nguyễn Trọng Vũ
TS. Nguyễn Thanh Thủy 2020 Quản lý công
2 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Ngô Thị Hồng Dương
TS. Nguyễn Thanh Thủy 2020 Quản lý công
3 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Hồ Thị Lý
TS. Nguyễn Thanh Thủy 2020 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1