Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa
Vương Hoàng Phong
TS Nguyễn Thu Hà 2020 Quản lý công
2 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy Ban nhân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Lương Thị Thu Huỳnh
TS. Nguyễn Thu Hà 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1