Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hoạt động giám sát của đại biểu quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay
Keovisay Hongkhamsay
TS. Nguyễn Thu Huyền 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1