Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyễn Phước Hậu
TS. Nguyễn Thu Thủy 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại địa bàn thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Hải Minh
TS. Nguyễn Thu Thủy 2019 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1