Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Công tác thi đua khen thưởng tại Văn phòng trung ương Đảng
Vũ Thị Thanh Tú
TS. Nguyễn Tiến Đạo 2020 Quản lý công
2 ThS
Đánh giá công chức cấp xã tại huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng
Phạm Lan Hương
TS. Nguyễn Tiến Đạo 2020 Quản lý công
3 ThS
Công tác xây dựng, ban hành văn bản tại văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng
Nông Thị Thùy Trang
TS. Nguyễn Tiến Đạo 2018 Quản lý công
4 ThS
Công tác thi đua khen thưởng tại Văn phòng trung ương Đảng
Vũ Thị Thanh Tú
TS. Nguyễn Tiến Đạo 2020 Quản lý công
5 ThS
Đánh giá công chức cấp xã tại huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng
Phạm lan Hương
TS. Nguyễn Tiến Đạo 2020 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1