Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu của Cục trang bị và kho vận, Bộ Công an
Phạm Minh Ngọc
TS. Nguyễn Trịnh Kiểm 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ
Phạm Thiên Anh
TS. Nguyễn Trịnh Kiểm 2020 Quản lý công
3 ThS
QLNN về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Hoàng Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Trịnh Kiểm 2019 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1