Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý tài chính tại trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
PGS. TS Nguyễn Trọng Điều 2020 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM THỊ TRANG
PGS. TS NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU 2018 Quản lý công
3 TS
QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Lê Văn Khoa
PGS.TS Nguyễn Trọng Điều
PGS.TS Nguyễn Xuân Tế
2019 Quản lý công
4 ThS
Quản lý tài chính tại trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1