Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Nguyễn Minh Thái Dương
TS. Nguyễn Trung Đông 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới tại Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THỊ HỒNG ÁNH
TS. Nguyễn Trung Đông 2019
3 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Phùng Thị Huyền Trang
TS. Nguyễn Trung Đông 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1