Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Minh Tuấn
TS. Nguyễn Tuấn Hưng 2020 Quản lý công
2 ThS
Bồi dưỡng công chức của Bộ Lao động - thương binh và xã hội
Đàm Minh Hoàng
PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng 2020 Quản lý công
3 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO BÁC SĨ TUYẾN HUYỆN THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐẶNG THỊ QUỲNH TRANG
PGS. TS. NGUYỄN TUẤN HƯNG 2019 Quản lý công
4 ThS
Năng lực giảng viên tại Trường Đại học y dược Hải Phòng
Nguyễn Quang Thanh
PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng 2019 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bản tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1