Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Pháp luật về giám sát cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương từ thực tiễn tỉnh Thái Bình
Đỗ Thị Nhung
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
2 ThS
Bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra - Từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Lam Điền
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2020 Luật hiến pháp
3 ThS
Thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Phương
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2019 Luật Hiến pháp
4 ThS
Đảm bảo quyền của bị can trong giai đoạn điều tra - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Lam Điền
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành nội vụ - từ thực tiễn tỉnh Cao Bằng
Trần Lương Nguyệt
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2018 Quản lý công
6 ThS
Thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Phương
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2019 Luật Hiến pháp
7 ThS
Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Lê Phước Toàn
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra - từ thực tiễn thanh tra tỉnh Thái Nguyên
Hoàng Thị Trà My
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1