Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn Tp.HCM
Vũ Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Văn Phương 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1