Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình
Nguyễn Thị Thùy Linh
PGS. TS Nguyễn Văn Tạo 2020 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
Lê Thị Khánh Chi
PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo 2020 Tài chính ngân hàng
3 ThS
Đổi mới phương pháp lập dự toán ngân sách nhà nước của Tổng cục thuế - Bộ Tài chính
Đào Châu Linh
PGS.TS Nguyễn Văn Tạo 2019 Tài chính - ngân hàng
4 ThS
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Việt Toàn
PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo 2017 Quản lý công
5 ThS
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình
Nguyễn Thị Thùy Linh
PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1