Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về công tác văn thư - lưu trữ tại tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2011 - 2017)
Lê Minh Nguyệt
GS. TSKH Nguyễn Văn Thâm 2020 Quản lý công
2 ThS
Công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Ngọc Ánh
GS.TS Nguyễn Văn Thâm 2020 Quản lý công
3 ThS
Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cao Bằng
Phạm Thị Mai Liên
GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm 2018 Quản lý công
4 TS
Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh
Nguyễn Đức Quyền
GS.TS Nguyễn Văn Thâm, TS Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
5 ThS
Đánh giá quy tắc ứng xử tại bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội
Trần Mỹ Hạnh
GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm 2016 Quản lý công
6 ThS
Đánh giá công chức cấp xã trên địa bàn huyện Đăk R'Lắp, tỉnh Đăk Nông
Hồ Thị Huyền Trang
GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm 2017 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1