Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
QLNN về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Tạ Văn Việt
PGS.TS. Hoàng Văn Chức
PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng
2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1