Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
VÕ LỆ HUYỀN
PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ 2019
2 TS
Quản lý nhà nước đối với cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Hồng Duyên
PGS.TS Nguyễn Văn Thủ, TS Bùi Thị Thanh Hà 2019 Quản lý công
3 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Ngọc
PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1