Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
Phạm Ngọc Hoàng
TS. Nguyễn Văn Tuyên 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển bền vững cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Lê Thị Hồng Nhung
TS.Nguyễn Văn Tuyên 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1