Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính tại các bệnh viện thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
LÊ THÀNH NHÂN
PGS.TS. Nguyễn Văn Y 2019
2 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện thủ tục hành chính của UBND quận 3, Tp.HCM
Nguyễn Sĩ Quý
TS. Nguyễn Văn Y 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1