Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện chính sách nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Lan Anh
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hoàng Thị Thanh Tú
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài tại tỉnh Luang Nam Tha, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
Dao Sayyathong
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về cấp nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hoàng Công thưởng
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước đối với phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thu Trang
TS: Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
Nguyễn Khánh Ngọc
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kan
Hứa Thị Tình
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Duy Thị Lan
TS. Nguyễn Viết Định 2018 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lục Đức Khánh
TS. Nguyễn Viết Định 2018 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Lê Duy Tuyến
TS. Nguyễn Viết Định 2019 Quản lý công
11 ThS
quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Vương Thúy Điệp
TS. Nguyễn Viết Định 2019 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Hứa Thị Tình
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Nguyễn Khánh Ngọc
TS. Nguyễn Viết Định 2020 Quản lý công
Tìm thấy 13 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1