Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Vai trò của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong cư trú - từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nguyễn Ngọc Hà
PGS -TS Nguyễn Thị Thu Hà 2018 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1