Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN HỮU TÌNH
TS. PHÙNG VĂN HIỀN 2017 Quản lý công
2 ThS
Xây dựng nông thôn mới của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Trần Thị Hồng Phượng
TS.Phùng Văn Hiền 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý thu ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Ngọc Tuấn
TS. Phùng Văn Hiền 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1