Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
PHẠM QUỐC VƯƠNG
GS.TS. PHẠM HỒNG THÁI 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
2 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
VŨ ANH TUẤN
GS.TS. PHẠM HỒNG THÁI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - Từ thực tiễn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn
Lê Thị Kiều Oanh
GS.TS. Phạm Hồng Thái 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
Tổ chức thực hiện phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc Êđê tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Văn Thọ
GS.TS. Phạm Hồng Thái 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
Cơ chế "một cửa" tại Ủy Ban nhân dân Quận - từ thực tiễn Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Lê Thu Thúy
PGS.TS. Phạm Hồng Thái 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1