Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN Ở CÁC TRẠI GIAM KHU VỰC MIỀN TRUNG
ĐỖ MẠNH THẮNG
TS. PHẠM THỊ HUYÊN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1