Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài chính tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Bùi Thị Hải Vân
TS. Phạm Thị Thanh Hương 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Quản lý tài chính tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Trần Thùy Trang
TS. Phạm Thị Thanh Hương 2020 Tài chính ngân hàng
3 ThS
Quản lý tài chính đối với các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Yến
TS. Phạm Thị Thanh Hương 2020 Quản lý công
4 ThS
KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ THỊ QUỲNH MI
TS. PHẠM THỊ THANH HƯƠNG 2019 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1