Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Xử lý tổ chức tín dụng yếu kém tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Lê Thị Thu
TS. Phạm Thị Thanh Vân 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thảo
TS. Phạm Thị Thanh Vân 2021 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ QUỲNH ANH
TS. PHẠM THỊ THANH VÂN 2019 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Quản lý tài chính tại Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giao thông vận tải
Phạm Thị Hồng Liên
TS. Phạm Thị Thanh Vân 2019 Tài chính - ngân hàng
5 ThS
Cơ chế tự chủ tài chính tại Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ khoa học và công nghệ
Trần Thị Thanh Hằng
TS. Phạm Thị Thanh Vân 2019 Tài chính - ngân hàng
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1