Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC
TS. PHẠM TIẾN ĐẠT 2017 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ
NGUYỄN THỊ THU CÚC
TS. PHẠM TIẾN ĐẠT 2017 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Lương Bích Ngọc
TS. Phạm Tiến Đạt 2017 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Hoàng Huy Hoàng
PGS.TS. Phạm Tiến Đạt 2017 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1