Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Hoàng Huy Hoàng
PGS. TS. Phạm Tiến Đạt 2020 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành
Chu Minh Hà
TS. Phạm Tiến Đạt 2020 Tài chính ngân hàng
3 ThS
CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC
TS. PHẠM TIẾN ĐẠT 2017 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Quản lý tài sản công tại bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Mai Văn Cương
PGS.TS Phạm Tiến Đạt 2019 Quản lý công
5 ThS
Dự báo thu thuế giá trị gia tăng tại Tổng cục thuế - Bộ Tài chính
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
PGS.TS Phạm Tiến Đạt 2019 Tài chính - ngân hàng
6 ThS
CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC
TS. PHẠM TIẾN ĐẠT 2017 Tài chính - Ngân hàng
7 ThS
CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ
NGUYỄN THỊ THU CÚC
TS. PHẠM TIẾN ĐẠT 2017 Tài chính - Ngân hàng
8 ThS
Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Lương Bích Ngọc
TS. Phạm Tiến Đạt 2017 Tài chính - Ngân hàng
9 ThS
Chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Hoàng Huy Hoàng
PGS.TS. Phạm Tiến Đạt 2017 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1