Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ KIM OANH
TS. PHẠM ĐỨC CHÍNH 2017 Quản lý công
2 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ KIM OANH
TS. PHẠM ĐỨC CHÍNH 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1