Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Trần Tiến Dũng
TS. Phan Văn Hùng 2017 Quản lý công
2 ThS
NĂNG LỰC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN MINH GIÁC
TS. PHAN VĂN HÙNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Pháp luật về hoạt động của Ủy ban nhân dân phường - Từ thực tiễn thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình
Vũ Hữu Hòa
TS. Phan Văn Hùng 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
Pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở - Từ thực tiễn quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
Vũ Hoàng Hiệp
TS. Phan Văn Hùng 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
Pháp luật về quản lý viên chức, từ thực tiễn các trưởng trung cấp luật Bộ Tư Pháp
Trần Thị Hường
TS. Phan Văn Hùng 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1