Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương - Từ thực tiễn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Lê Văn Vương
TS. Phan Văn Hùng 2021 Luật hiến pháp và luật hành chính
2 ThS
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Dương Thị Trúc
TS. Phan Văn Hùng 2020 Quản lý công
3 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Văn Trường
TS. Phan Văn Hùng 2020 Quản lý công
4 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG THỊ THANH NHÀN
TS. PHAN VĂN HÙNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
5 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HUYỀN TÔN NỮ DIỄM THÚY
TS. PHAN VĂN HÙNG 2019 Quản lý công
6 ThS
Địa vị pháp lý của Hội đồng nhân dân xã - từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Quang Khánh
TS. Phan Văn Hùng 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Pháp luật về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ ở Việt Nam hiện nay
Vũ Thị Thúy Nga
TS. Phan Văn Hùng 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
Thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp huyện - Từ thực tiễn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Uyên
TS. Phan Văn Hùng 2019 Luật Hiến pháp
9 ThS
Giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Trần Tiến Dũng
TS. Phan Văn Hùng 2017 Quản lý công
10 ThS
NĂNG LỰC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN MINH GIÁC
TS. PHAN VĂN HÙNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
11 ThS
Pháp luật về hoạt động của Ủy ban nhân dân phường - Từ thực tiễn thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình
Vũ Hữu Hòa
TS. Phan Văn Hùng 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
12 ThS
Pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở - Từ thực tiễn quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
Vũ Hoàng Hiệp
TS. Phan Văn Hùng 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
13 ThS
Pháp luật về quản lý viên chức, từ thực tiễn các trưởng trung cấp luật Bộ Tư Pháp
Trần Thị Hường
TS. Phan Văn Hùng 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 13 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1