Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Tống Thị Ngân
TS. Phùng Thị Phong Lan 2020 Quản lý công
2 ThS
Năng lực công chức quản lý các phòng tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phonevixay Tanmaythong
TS. Phùng Thị Phong Lan 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Lê Thị Hồng Nhung
TS. Phùng Thị Phong Lan 2020 Quản lý công
4 ThS
Chất lượng hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Tuyết Mai
TS. Phùng Thị Phong Lan 2020 Quản lý công
5 ThS
Chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thanh Sơn
TS. Phùng Thị Phong Lan 2020 Quản lý công
6 ThS
Chất lượng hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Tuyết Mai
TS. Phùng Thị Phong Lan 2020 Quản lý công
7 ThS
Chất lượng hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Tuyết Mai
TS. Phùng Thị Phong Lan 2020 Quản lý công
8 ThS
NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐINH VĂN DŨNG
TS. PHÙNG THỊ PHONG LAN 2019 Quản lý công
9 ThS
Đánh giá viên chức tại Liên đoàn vật lý địa chất, Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam
Trần Hải Ly
TS. Phùng Thị Phong Lan 2019 Quản lý công
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1