Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới bền vững trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Trần Đức Mạnh
TS. Phùng Văn Hiền 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Nguyễn Trung Kiên
TS. Phùng Văn Hiền 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Thảo
TS. Phùng Văn Hiền 2020 Quản lý công
4 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN HỮU TÌNH
TS. PHÙNG VĂN HIỀN 2017 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Vượng
TS. Phùng Văn Hiền 2018 Quản lý công
6 ThS
QLNN về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đỗ Thị Mai
TS. Phùng Văn Hiền 2019 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Thảo
TS. Phùng Văn Hiền 2020 Quản lý công
8 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN HỮU TÌNH
TS. PHÙNG VĂN HIỀN 2017 Quản lý công
9 ThS
Xây dựng nông thôn mới của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Trần Thị Hồng Phượng
TS.Phùng Văn Hiền 2017 Quản lý công
10 ThS
Quản lý thu ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Ngọc Tuấn
TS. Phùng Văn Hiền 2017 Quản lý công
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1