Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Văn hóa công vụ của công chức phường, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Khánh Tùng
PGS.TS. Phạm Duy Đức 2020 Quản lý công
2 ThS
Văn hóa công vụ của công chức phường, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Khánh Tùng
PGS.TS. Phạm Duy Đức 2020 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1