Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Phạm Quốc Hưng
GS.TS. Phạm Hồng Thái 2020 Quản lý công
2 ThS
Giám sát của HĐND Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
TRẦN THỊ HỒNG HƯƠNG
GS.TS PHẠM HỒNG THÁI 2020 Quản lý công
3 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai của quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Hiệp
PGS.TS. Phạm Hồng Thái 2020 Quản lý công
4 ThS
Phân quyền giữa cơ quan nhà nước ở Trung ương với chính quyền địa phương cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Bình Phước
Lê Anh Tuấn
GS.TS Phạm Hồng Thái 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
5 ThS
Kiểm soát thủ tục hành chính - Từ thực tiễn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Nguyễn Thị Huyền Nga
GS.TS Phạm Hồng Thái 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
6 ThS
Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở tỉnh Quảng Bình hiện nay
Vũ Thị Kim Oanh
GS.TS Phạm Hồng Thái 2020 Luật Hiến pháp
7 ThS
Thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm của ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
TẠ QUANG NHẬT
GS.TS. Phạm Hồng Thái 2020
8 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯ TRÚ TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN CÔNG HOÀNG
GS. TS PHẠM HỒNG THÁI 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
9 ThS
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HÀNH CHÍNH-TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
HUỲNH LÊ ANH PHỤNG
GS. TS PHẠM HỒNG THÁI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
10 ThS
Thể chế quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công tại Bộ Giáo dục và đào tạo
Đoàn Cường
GS.TS Phạm Hồng Thái 2019 Quản lý công
11 TS
Giáo dục pháp luật cho đội ngũ thanh tra viên ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Hữu Luận
GS.TS Phạm Hồng Thái
PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh
2019 Quản lý công
12 ThS
Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở tỉnh Quảng Bình hiện nay
Vũ Thị Kim Oanh
GS.Ts Phạm Hồng Thái 2020 Luật Hiến pháp
13 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
PHẠM QUỐC VƯƠNG
GS.TS. PHẠM HỒNG THÁI 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
14 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
VŨ ANH TUẤN
GS.TS. PHẠM HỒNG THÁI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
15 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - Từ thực tiễn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn
Lê Thị Kiều Oanh
GS.TS. Phạm Hồng Thái 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
16 ThS
Tổ chức thực hiện phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc Êđê tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Văn Thọ
GS.TS. Phạm Hồng Thái 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
17 ThS
Cơ chế "một cửa" tại Ủy Ban nhân dân Quận - từ thực tiễn Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Lê Thu Thúy
PGS.TS. Phạm Hồng Thái 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 17 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1