Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức thuộc ngành tài chính
Nguyễn Thị Ngọc Mai
PGS.TS Phạm Kiên Cường 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hải Ánh
PGS.TS Phạm Kiên Cường 2020 Quản lý công
3 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM Y TẾ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ THỊ HỒNG ANH
PGS. TS. PHẠM KIÊN CƯỜNG 2019 Quản lý công
4 ThS
QLNN về thi đua khen thưởng ở một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hoàng Việt Dũng
PGS.TS Phạm Kiên Cường 2019 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước đối với các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội
Nguyễn THị Hải Ánh
PGS.TS Phạm Kiên Cường 2020 Quản lý công
6 ThS
Tạo động lực cho công chưc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Trần Thị Ngọc Uyên
PGS.TS. Phạm Kiên Cường 2017 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1