Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với quy hoạch đô thị ở thành phố Hải Phòng
Trịnh Văn Huấn
PGS.TS. Phạm Kim Giao 2018 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Đinh Thị Thanh Hà
PGS. TS Phạm Kim Giao 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1