Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện pháp luật về quản lý công chức tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Võ Thị Mộng Thu
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2020 2020
2 ThS
Đạo đức công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn trên địa bàn quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN TIẾN LỘC
PGS.TS PHẠM MINH TUẤN 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực hiện pháp luật về quản lý công chức tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Võ Thị Mộng Thu
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
4 ThS
Đánh giá công chức phường, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thủy Trúc
TS. Phạm Minh Tuấn 2020 Quản lý công
5 ThS
Đánh giá công chức phường, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thủy Trúc
TS. Phạm Minh Tuấn 2020 Quản lý công
6 ThS
Bảo vệ quyền con người trong hoạt động xét xử án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh - Từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh
LÊ THANH HUYỀN
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2020
7 ThS
Thực hiện pháp luật về hành nghề Luật sư - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
LÊ XUÂN LỘC
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2020
8 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Dương
Trần Nguyễn Thảo Nguyên
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2017 Quản lý công
9 ThS
So sánh pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc
Jang Tai Min
PGS.TS. Phạm Minh Tuấn 2017 Quản lý công
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1